Ledtråden är ett nyhetsbrev som vänder sig till både läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge. Ledtrådens främsta syfte är att på nära håll följa och berätta om din och dina kollegers kliniska vardag, i stort som smått. Ledtråden bevakar också senaste nytt från lokala föreningsmöten men även symposier och vetenskapliga kongresser där vi har fokus på behandling med metotrexat. Ett stående inslag är ”Heta stolen” där vi intervjuar en profil kring frågor inom reumatologi.

Egen fabrik i Malmö garanterar hög leveranssäkerhet av Nordimet®

Det råder brist på livsviktiga läkemedel i Sverige. Inte minst inom reumatologin. I ett öppet brev i Dagens Medicin* varnar Reumatikerförbundet, Svensk reumatologisk förening och Nationella programområdet för reumatiska sjukdomar för stora risker och problem när patienter inte får sin medicin. Några av de främsta orsakerna till läkemedelsbristen är enligt Läkemedelsverket produktionsplaneringen och produktionskapaciteten hos läkemedelsbolagen.

Läs mer »

Reumatologin är osynlig!

Den 12 oktober firades den Internationella Reumatikerdagen ”World Arthritis Day” med aktiviteter runt om i världen. Syftet med dagen är att uppmärksamma reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar (RMD) och kommunicera vilka utmaningar reumatologin står inför.

Läs mer »

Telemedicin är här för att stanna

Behovet av alternativa lösningar till traditionella fysiska läkarbesök har tydliggjorts under Covid-pandemin. Även under mer normala betingelser kan sjukvård på distans innebära stora fördelar för patienter, vårdpersonal och samhälle. Det gäller inte minst inom reumatologiområdet.

Läs mer »

Ny bok!

Praktiska tips för telekonsultation inom reumatologi. Sju ledande europeiska reumatologer har här sammanställt en praktisk guideline för implementering av telekonsultation inom reumatologivården.

Läs mer »

Faggruppe for sykepleiere i revmatologi 28 – 29 april i Kristiansand

Äntligen kunde de norska reumatologsköterskorna samlas igen efter två års uppehåll på grund av pandemin.

Läs mer »

Sexolog Helena Cewers i ”Heta stolen”

Helena Cewers, barnmorska och auktoriserad klinisk sexolog har hjälpt otaliga människor att öka sin sexuella lust. Helena var tidigare med i programmet ”Gift vid första ögonkastet” där hon, som sexexpert gav råd till nygifta par med deras relationer.

Läs mer »