Ledtråden är ett nyhetsbrev som vänder sig till både läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge. Ledtrådens främsta syfte är att på nära håll följa och berätta om din och dina kollegers kliniska vardag, i stort som smått. Ledtråden bevakar också senaste nytt från lokala föreningsmöten men även symposier och vetenskapliga kongresser där vi har fokus på behandling med metotrexat. Ett stående inslag är ”Heta stolen” där vi intervjuar en profil kring frågor inom reumatologi.

Nästan hälften av alla patienter med reumatisk sjukdom uppger att de inte får tillräckligt med stöd från vårdgivaren inför familjebildning1

Se vår film om hur man ger stöd och råd till blivande föräldrar i Norge. För blivande föräldrapar som lever med reumatisk sjukdom kommer många frågor. Det är inte bara sjukdomen i sig som utgör en utmaning.

Läs mer »

Så behandlar man reumatoid artrit optimalt med metotrexat

Peter Taylor, professor vid Nuffield department of orthopaedics, rheumatology and musculoskeletal sciences på Oxford universitet, höll den 20 mars 2023 en digital föreläsning om hur man bäst behandlar RA med metotrexat (MTX). Föreläsningen anordnades av Nordic Drugs och hölls för reumatologer från Sverige, Norge och Finland.

Läs mer »

Egen fabrik i Malmö garanterar hög leveranssäkerhet av Nordimet®

Det råder brist på livsviktiga läkemedel i Sverige. Inte minst inom reumatologin.

Läs mer »

Reumatologin är osynlig!

Den 12 oktober firades den Internationella Reumatikerdagen ”World Arthritis Day” med aktiviteter runt om i världen. Syftet med dagen är att uppmärksamma reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar (RMD) och kommunicera vilka utmaningar reumatologin står inför.

Läs mer »

Telemedicin är här för att stanna

Behovet av alternativa lösningar till traditionella fysiska läkarbesök har tydliggjorts under Covid-pandemin. Även under mer normala betingelser kan sjukvård på distans innebära stora fördelar för patienter, vårdpersonal och samhälle. Det gäller inte minst inom reumatologiområdet.

Läs mer »

Ny bok!

Praktiska tips för telekonsultation inom reumatologi. Sju ledande europeiska reumatologer har här sammanställt en praktisk guideline för implementering av telekonsultation inom reumatologivården.

Läs mer »