Förskriver du Nordimet® bidrar du till att säkerställa läkemedelsförsörjningen av metotrexat injektionspennor.

Det råder brist på livsviktiga läkemedel i Sverige. Inte minst inom reumatologin. Några av de främsta orsakerna till läkemedelsbristen är enligt Läkemedelsverket produktionsplaneringen och produktionskapaciteten hos läkemedelsbolagen*.
Med lanseringen av Nordimet kunde ett långvarigt monopol och beroendet av en enda leverantör av injektionspennor brytas. Samtidigt fick patienterna tillgång till en användarvänlig och svensktillverkad penna. 

Se filmen hur Nordimet tillverkas

Trygg läkemedelsförsörjning med tillverkning i Sverige

En trygg läkemedelsförsörjning är av stor vikt för hälso- och sjukvården. Förutsägbarhet och stabilitet är en förutsättning för en långsiktig planering. Det minskar också behoven av akuta omprioriteringar som kan riskera att störa vårdflödet. 
– På en marknad med ett fåtal leverantörer, som i fallet med metrotrexat injektionspennor, kan det vara tryggt att veta att Nordimet tillverkas i Sverige och har korta transportvägar ut till distributörerna, säger Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs. Dessutom har vi satsat på en stor lagerhållningsvolym, berättar han.

Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs

– Rent praktiskt så ligger vi alltid på 4–5 månaders säkerhetslager. Går vi under det fyller vi på från vår produktionsanläggning i Malmö. För 2023 hade vi i Sverige en leveranssäkerhet på 100% procent till Tamros centrallager, säger en stolt Peter Persson.

Organisation som lyssnar av sjukvårdens behov och kan ta snabba beslut

Minst lika viktigt som lagerhållning och närhet till produktionsanläggningen är information från dem som är ute på fältet och möter sjukvårdspersonalen. Deras rapportering in till Peter Persson är av största vikt för att han ska kunna ställa rätt prognoser och säkerställa en hög leveranssäkerhet.
En sådan person är Fia Pettersson, key account manager på Nordic Drugs. I sitt dagliga arbete har Fia märkt av problemen med läkemedelsbrister.

Fia Pettersson, key account manager på Nordic Drugs, på väg in till reumatologkliniken.

– En vanlig fråga numera är om vi har några problem med restnoteringar. När jag säger att Nordimet tillverkas i Malmö och inte behöver flygas över hela världen så uppfattas det som väldigt positivt.

Monopol vill egentligen ingen ha

Marknadsandelar av metrotrexat injektionspennor i Sverige

Idag är 6 av 100 injektionspennor som förskrivs Nordimet. Vägen till att definitivt bryta det långvariga monopolet för metotrexat injektionspennor är med andra ord lång. Genom att förskriva Nordimet bidrar du till att öka valmöjligheten för dina patienter, stärka läkemedelsförsörjningen och driva produktutvecklingen framåt.

* Dagensmedicin.se, onsdag 15 januari 2022

SE-PEN-2400001-JAN24