Med Nordimet® kunde en långvarig monopolsituation och beroendet av en enda leverantör av injektionspennor brytas

Det råder brist på livsviktiga läkemedel i Sverige. Inte minst inom reumatologin.1 Den främsta orsaken till läkemedelsbristen har enligt Läkemedelsverket tillverkningsrelaterade orsaker (61,4 %).2 Med lanseringen av Nordimet kunde en långvarig monopolsituation och beroendet av en enda leverantör av injektionspennor brytas.

Se filmen hur Nordimet tillverkas

Egen produktionsanläggning i Sverige

En trygg läkemedelsförsörjning är av stor vikt för hälso- och sjukvården. Förutsägbarhet och stabilitet är en förutsättning för en långsiktig planering. Det minskar också behoven av akuta omprioriteringar som kan riskera att störa vårdflödet. 
– På en marknad med ett fåtal leverantörer, som i fallet med metrotrexat injektionspennor, kan det vara tryggt att veta att vi har en egen produktionsanläggning i Sverige och korta transportvägar ut till distributörerna, säger Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs. Dessutom har vi satsat på en stor lagerhållningsvolym, berättar han.

Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs

– Rent praktiskt så ligger vi alltid på 4–5 månaders säkerhetslager. Går vi under det fyller vi på från vår produktionsanläggning i Malmö. För 2023 hade vi i Sverige en leveranssäkerhet på 100 % till Tamros centrallager, säger en stolt Peter Persson.

Organisation som lyssnar av sjukvårdens behov och kan ta snabba beslut

Minst lika viktigt som lagerhållning och närhet till produktionsanläggningen är information från dem som är ute på fältet och möter sjukvårdspersonalen. Deras rapportering in till Peter Persson är av största vikt för att han ska kunna ställa rätt prognoser och säkerställa en hög leveranssäkerhet.

Vem vill ha en monopolsituation?

Marknadsandelar av Metrotrexat injektionspennor i Sverige

Idag är 7 av 100 injektionspennor som förskrivs Nordimet. Det är med andra ord en bit kvar att bryta den långvariga monopolsituationen med metotrexat injektionspennor.

Referenser

1. Dagensmedicin.se, 12 april 2022, www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/lakemedelsbrist-inom-reumatologin-innebar-stora-risker
2. www.bistock.se/2023/02/lakemedelsbrist-ett-svarhanterat-problem/

SE-PEN-2400013-MAJ2024