Nordimet® injektionspenna

Om Nordimet® injektionspenna

Nordimet (metotrexat) injektionspenna 25 mg/ml

Ett prisbelönt alternativ till era patienter

Nordimet injektionspenna 25 mg/ml (autoinjektor) är den första knapplösa pennan som innehåller den aktiva substansen metotrexat. Pennans design gör att patienter med smärtsamma leder kan administrera sin injektion utan att ens behöva trycka på en knapp. Autoinjektorn har blivit prisbelönad för sin höga användarvänlighet och innovativa design.1

Nordimet injektionspenna erbjuder flera fördelar

Nordimet injektionspenna har utvecklats för att patienter enkelt ska administrera sin injektion. Den knapplösa designen gör att patienter kan aktivera injektionen genom att trycka pennan direkt mot huden. Denna funktion är utformad för att även patienter med sämre motorisk kontroll ska kunna använda pennan.

Nordimet injektionspenna har en dubbelklickmekanism som tydligt klickar och försiktigt vibrerar i början och i slutet av injektionen, vilket gör att patienten inte behöver byta handgrepp vid injicering. För att reducera smärtupplevelsen vid injektion har Nordimet en utvecklad nåldesign med en 29G nål och en 5-fasad spets.2

Autoinjektion i två steg

Steg 1

Steg 2

Patienter ger Nordimet injektionspenna höga betyg3

Resultatet framkom i en undersökning med 42 individer som delades in i tre användargrupper; två grupper patienter med etablerad RA varav en grupp med en större funktionsnedsättningsamt en tredje grupp med sjuksköterskor. Användbarheten av autoinjektorn bedömdes med ett frågeformulär och ett poängkort där framgång ”success” definierades som när respondenten angav ett positivt svar på mer än 75 % av frågorna.

100 % av patienterna upplevde injektionsprocessen som enkel.

100 % av patienterna med svår funktionsnedsättning i handen klarade av att injicera Nordimet.

100 % av patienterna klarade av att injicera Nordimet även under sämsta tänkbara förhållanden.

100 % var nöjda med pennan och injektionsprocessen.

97,5 % rekommenderar Nordimet.

Nordimet injektionspenna finns i åtta styrkor

Nordimet injektionspenna finns i följande styrkor: 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg och 25 mg. Varje förpackning innehåller fyra injektionspennor.

Terapeutiska indikationer4

  • Aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter
  • Polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat har gett inadekvat behandlingssvar
  • Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som är aktuella för systemisk behandling
  • Svår psoriasisartrit hos vuxna patienter
  • Crohns sjukdom hos vuxna patienter

Nordimet ingår i läkemedelsförmånen

”Produced in Sweden”

Nordimet tillverkas i Malmö av Sever Pharma Solutions, ett systerföretag som ingår i samma koncern som Nordic Drugs.

Referenser

  1. Good Design Award 2011 - Medical goods and equipment. Advanced Drug Delivery System: Auto Injector [Molly]. Hämtad från: www.g-mark.org/award/describe/38006?locale=en
  2. Hirsch L, et al J Diabetes Sci Technol 2012;6(2):328-335
  3. Hundry C et al. Reumatology Ther (2017)4:183-194
  4. SPC Nordimet