Om reumatism

Reumatism drabbar en miljon människor

Reumatism är ett samlingsnamn för ett flertal olika sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar dina rörelser, exempelvis lederna, musklerna och skelettet. Sammanlagt finns det omkring 80 olika reumatiska sjukdomar, som även kan drabba andra delar av kroppen som kärl, bindväv och hjärta. Ungefär en miljon människor i Sverige beräknas leva med en reumatisk sjukdom. Ungefär 40 svenskar per 100 000 insjuknar varje år.

Läs mer om reumatoid artrit »

Läs mer om psoriasisartrit »

Reumatiska sjukdomar behandling

Byte av behandlingsmetod

Byte från metotrexattabletter till injektionspenna.

Läs mer »

Reumatiska sjukdomar symtom

Reumatoid Artrit

Reumatoid Artrit (RA) är den medicinska benämningen för det vi brukar kalla ledgångsreumatism.

Läs mer »