Nästan hälften av alla patienter med reumatisk sjukdom uppger att de inte får tillräckligt med stöd från vårdgivaren inför familjebildning1

Se vår film om hur man ger stöd och råd till blivande föräldrar i Norge.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.
Sjuksköterskan Hege Svean Kosvik och Marianne Wallenius, professor i medicin och reumatologi, är ansvariga för NKSR*

För blivande föräldrapar som lever med reumatisk sjukdom kommer många frågor.
Det är inte bara sjukdomen i sig som utgör en utmaning. Flera av de läkemedel man är
beroende av för att kontrollera sjukdomen är svåra att kombinera med graviditet och amning.

I en undersökning utförd av Reumatikerförbundet uppger en betydande andel av föräldrapar att mötet med sjukvården har stora brister när det gäller stöd och information1.

Stöd och råd om familjeplanering och behandling till patienter hanteras olika i Sverige och Norge.
I Sverige bistår de olika regionerna med information, i Norge är detta mer centraliserat. Kan Norges upplägg med ett kompetenscenter vara lösningen?

Ledtråden har besökt St Olafs hospital i Trondheim där Nationell kompetenstjänst för graviditet och reumatiska sjukdomar (NKSR)* håller hus. De har bland annat tagit fram en rad stödtjänster till sjukvården och föräldrapar i form av podcast, filmer, checklistor för utvärdering, kontroll och uppföljning under graviditeten.

I filmen möter du de ansvariga för NKSR, sjuksköterskan Hege Svean Koksvik och professorn i medicin och reumatologi Marianne Wallenius, som berättar om verksamheten.

* Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Referens

1Reumatikerförbundet, Reumatisk sjukdom och familjebildning, Årsrapport 2018

SE-NOR-2300003