Ledtråden är ett nyhetsbrev som vänder sig till både läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge. Ledtrådens främsta syfte är att på nära håll följa och berätta om din och dina kollegers kliniska vardag, i stort som smått. Ledtråden bevakar också senaste nytt från lokala föreningsmöten men även symposier och vetenskapliga kongresser där vi har fokus på behandling med metotrexat. Ett stående inslag är ”Heta stolen” där vi intervjuar en profil kring frågor inom reumatologi.