Beställ boken!

“Optimising methotrexate treatment for rheumatoid arthritis – A practical guide for healthcare professionals”

Metotrexat (MTX) är ett läkemedel som har en stark ställning i behandlingen av reumatoid artrit. Utmärkande för MTX är bl. a att det kan administreras oralt eller parenteralt och att MTX har ett stort dosintervall, vilket gör det möjligt att optimera behandlingen för varje enskild patient. Genom åren har det byggts upp en omfattande erfarenhet för att öka tolerabiliteten och compliance genom bl. a noggrann uppföljning och patientutbildning. I den här nya boken har sju ledande reumatologer sammanställt en praktisk, evidensbaserad guide för användning av MTX hos vuxna med RA.

Du kan beställa boken kostnadsfritt genom att fylla i dina uppgifter nedan: