Reumatologin är osynlig!

Den 12 oktober firades den Internationella Reumatikerdagen ”World Arthritis Day” med aktiviteter runt om i världen. Syftet med dagen är att uppmärksamma reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar (RMD) och kommunicera vilka utmaningar reumatologin står inför.

Att den Internationella Reumatikerdagen behövs slår bland annat EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) fast. De menar att reumatologin är mer eller mindre osynlig för de flesta. Detta trots att cirka 120 miljoner människor är drabbade enbart i Europa. Vad värre är att man uppskattar att 100 miljoner människor i världen lever med en odiagnostiserad RMD.

EULAR pekar på flera orsaker till denna alarmerande situation. Bland annat råder det brist på utbildade reumatologer med långa väntetider som följd, kunskapen i öppenvården är bristfällig och förståelsen för RMD bland statliga beslutsfattare är låg.

Reumatologen Rabi Dash föreläser för 100 personer hos patientföreningen Reumatikerdistriktet Skåne

Sverige är inget undantag: Många patienter får sin diagnos för sent.

Den Internationella Reumatikerdagen uppmärksammades stort av reumatikerföreningarna i Sverige. Över hela landet anordnades spännande föreläsningar och det hölls öppna hus för att informera om reumatiska sjukdomar, vikten av sunda matvanor och fysisk aktivitet.

Ett distrikt som satsade stort var Reumatikerföreningen Reumatikerdistriktet Skåne som bjöd in till en föreläsning med reumatologen Rabi Dash, ett evenemang som lockade över 100 personer.

I sin föreläsning betonade Rabi vikten av att patienterna får en tidig diagnos för att i bästa fall kunna förhindra progression med lednedbrytning som följd. Men tyvärr ser det enligt Rabi inte ut så i Sverige. Han menar att en förklaring till detta är brister i distriktsläkarnas utbildning när det gäller att ställa rätt diagnos och ge korrekt behandling av RMD. Han vill därför se förbättringar i distriktsläkarnas utbildning som han anser är A och O för att komma till rätta med flera av reumatologins utmaningar.

EULAR-kampaj uppmärksammar reumatologins utmaningar

World Arthritis Day blev startskottet för EULAR:s WAD 2022-kampanj för att identifiera ”smärtpunkter” (Reuma Pain Points) inom reumatologin. Kampanjen är inriktad på att förstå de utmaningar som sjukvårdspersonal, patienter och beslutsfattare har inom reumatologiområdet. Det kan handla om att allt färre utbildar sig till reumatologer, långa väntetider för att träffa läkare eller bristande förståelse för RMD bland statliga beslutsfattare. EULARs huvudmål är att skapa en bättre förståelse för dessa ”smärtpunkter”, för att göra det möjligt för alla inblandade att effektivare kunna hantera smärtpunkterna, såväl på nationell som internationell nivå.

Kampanjen består av tre aktiviteter:

En marknadsundersökning med hashtaggen What is your #RheumaPainPoint, som EULAR välkomnar dig att delta i.

Ett webinarium med titeln ”Invisible Rheumatology – Why are we facing shortages and delays and how can we change this?”, som genomfördes den 12 oktober.

En film som handlar om goda exempel där danska kollegor berättar hur de har tacklat de utmaningar som reumatologin står inför.

Testa dina kunskaper om reumatologins utmaningar med hjälp av vårt quiz!

Nordic Drugs (Nordic Pharma) har ett stort engagemang i att förbättra reumatologins villkor, för både patienter och sjukvårdspersonal. Dagen till ära har vi tagit fram ett quiz där du kan testa dina kunskaper om de utmaningar som vårdpersonal och patienter dagligen ställs inför.

NOR078-SE-NOV2022