Egen fabrik i Malmö garanterar hög leveranssäkerhet av Nordimet®

Det råder brist på livsviktiga läkemedel i Sverige. Inte minst inom reumatologin. I ett öppet brev i Dagens Medicin* varnar Reumatikerförbundet, Svensk reumatologisk förening och Nationella programområdet för reumatiska sjukdomar för stora risker och problem när patienter inte får sin medicin. Några av de främsta orsakerna till läkemedelsbristen är enligt Läkemedelsverket produktionsplaneringen och produktionskapaciteten hos läkemedelsbolagen.

Ett läkemedel som det tidvis har varit brist på är metotrexat. Men för Nordimet injektionspenna (metotrexat) är situationen betydligt tryggare. Dels för att fabriken ligger i Sverige och dels för att Nordic Drugs har satsat på större volymer i lagerhållning. De har också en gemensam förpackning för Sverige, Danmark och Finland.

Hög leveranssäkerhet för Nordimet

– 2022 hade vi en leveranssäkerhet i Sverige på 99,4 procent och i Norge 99 procent för Nordimet, säger Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs.

Han har ansvaret för de nordiska länderna, från prognoser och budget till leveranser. Med en yrkeskarriär som började på Apoteket AB har Peter mer än 20 års erfarenhet av läkemedelsförsörjning.

Peter Persson, supply chain manager på Nordic Drugs.

Han beskriver hur logistiken ser ut. Från fabriken i Malmö till leveranser ut till apoteken.

– Vi har vårt svenska centrallager hos Tamro i Hisings Backa. Från fabriken i Malmö skickas Nordimet först dit. Vi har också en filial i Norge (Freja) som har en del av vårt centrallager. Från filialen där servar vi den norska marknaden. Efter att Nordimet hamnat på Tamros centrallager skickas förpackningarna till deras distribunaler i Stockholm, Göteborg och Umeå. Tamro säljer sedan Nordimet vidare till apoteken. I Norge går produkterna ut från Frejas lager till de tre norska apotekskedjorna.

Logistikkedjan för Nordimet. Från fabriken till apotek och patient.

Förpackningar på tre språk ger stor flexibilitet
En trygg läkemedelsförsörjning är av stor vikt för hälso- och sjukvården. Förutsägbarhet och stabilitet är en förutsättning för långsiktig planering. Det minskar också behoven av akuta omprioriteringar som riskerar att störa vårdflödena. Peter Persson berättar hur det fungerar för Nordimet.

– Rent praktiskt så ligger vi alltid på 4–5 månaders säkerhetslager. Går vi under det fyller vi på från vår fabrik i Malmö. Fast det handlar inte bara om att produkterna ska finnas utan också om förpackningarna. Vårt beslut att ha förpackningar på tre språk innebär att vi får en stor flexibilitet, säger han.

Även om den svenska marknaden skulle öka med 100 procent skulle det inte innebära några problem för Nordimet.

– Vår organisation för läkemedelsförsörjning är liten och tight. Vi arbetar nära varandra och har korta transporttider som möjliggör snabba beslut. När vi gör prognoser för den svenska och norska marknaden samarbetar vi med vår globala supply-avdelning i Holland. Tillsammans med dem tar vi fram orderkvantiteter och leveransdatum. Som ett minimum har vi månatliga avstämningar. Om vi skulle få leveransproblem kan vi snabbt gå in i ett ”war room” och lösa det direkt.

Peter har full koll på leveranserna.

Större lager för att garantera patientsäkerheten
En förklaring till att bristsituationer blivit vanligare är enligt Läkemedelsindustriföreningen, LIF, att aktörer i läkemedelskedjan håller allt mindre lager av ekonomiska skäl.

Hur resonerar ni på Nordic Drugs?

– Tidigare var det vanligt att ha slimmade lager för att hålla nere kapitalbindningen. Detta har vi lämnat och går i stället åt andra hållet. Det får kosta lite extra för att säkerställa leveransen från oss, berättar Peter Persson.

Fia lyssnar av sjukvårdens behov
Minst lika viktigt som lagerhållning och närhet till fabriken är information från dem som är ute på fältet och möter sjukvårdspersonalen. Deras rapportering in till Peter Persson är av största vikt för att han ska kunna ställa rätt prognoser och säkerställa en hög leveranssäkerhet. En sådan person är Fia Pettersson, key account manager på Nordic Drugs.

Hon har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustri och medicinteknik och har arbetat som allt från klinisk prövare och produkt- och försäljningschef till säljare. Men det är mötet med läkare och sjuksköterskor som hon brinner för.

– Min roll är att träffa reumatologer, barnläkare och sjuksköterskor för att informera om Nordimet. Det är ett mycket stimulerande arbete eftersom alla är väldigt positiva till vår produkt. Det är ett givande och tagande hela tiden. Jag lär mig något nytt varje dag, säger Fia.

Fia Pettersson, key account manager på Nordic Drugs, på väg in till reumatologkliniken.

Mamma, pappa och dotter har reumatisk sjukdom
Reumatologin ligger Fia varmt om hjärtat. Hon är uppvuxen i en familj med en mamma som hade en sällsynt reumatisk sjukdom och en pappa med reumatism. Hennes dotter har också fått reumatism.

– Jag har en väldigt klar bild över vad det innebär att ha denna sjukdom. Därför har jag ett fantastiskt jobb och drivs av att patienterna ska få bästa möjliga vård, säger hon.

I sitt dagliga arbete har Fia märkt av problemen med läkemedelsbrister.

– En vanlig fråga numera är om vi har några problem med restnoteringar. När jag säger att Nordimet tillverkas i Malmö och inte behöver flygas över hela världen så uppfattas det som väldigt positivt.

Felaktig information från apoteken
Ett annat problem, som togs upp i det öppna brevet i Dagens Medicin, är att patienterna får direkt felaktig information på apoteken. Patienten kan få höra att ett läkemedel ”inte finns” fast det bevisligen är tillgängligt. Det känner Fia igen.

– För ett tag sedan var jag i Luleå och träffade en läkare som rutinmässigt förskriver Nordimet. Läkaren berättade att hen var väldigt positiv till produkten, men påstod att vi har så mycket restnoterat och har därför varit tvungen att byta över till ett annat preparat.

Hon satt som ett frågetecken och svarade att de inte hade någon restnotering.

– Det visade sig att problemet låg på den lokala distribunalen som inte hade ett tillräckligt lager, men produkten fanns som beställningsvara. Apoteket borde i stället säga till patienten: Vi har inte Nordimet på detta apotek men vi beställer det och du får det redan inom några dagar. Vi skickar ett sms när du kan hämta ut det, säger hon.

Här var Nordic Drugs organisation till stor fördel, menar Fia.

– Tack vare vår tighta organisation kunde vi se till att detta problem med för litet lager åtgärdades väldigt snabbt. Jag ringde helt enkelt Peter direkt!

*Dagensmedicin.se, onsdag 15 januari 2022

NOR097-SE-MAR2023